S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

KONTAKTY
Mgr. Juraj Rybárik - graFiSH
+421 911 987 453
Bottova 1149/10

014 01 Bytča
napíšte nám


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.nybatokdozahrad.sk . Podmienky bližšie špecifikujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Mgr. Juraj Rybárik - graFiSH , Bottova 1149/10 , 014 01 Bytča , Slovenská republika  , IČO: 46678832 , DIČ: 1084053641 , (ďalej len „ prevádzkovateľ “ ) a kupujúceho ( ďalej len „ zákazník “ ) .

 

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický obchod www.NabytokDoZahrad.sk . Zmluva sa uzatvára medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Pre uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné, aby zákazník spravil objednávku na stránke prevádzkovateľa a poskytol mu kontaktné a osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje nepoužiť a taktiež nezverejniť tieto údaje tretím osobám.

Po odoslaní objednávky (stlačením tlačidla „Objednávka") bude zákazníkovi odoslaná automatizovaná správa potvrdzujúca bezproblémové uzatvorenie obchodnej zmluvy. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo oneskorenie dodávky zavinené doručovateľom.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Súčasťou dodávky je faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list, návod a iné potrebné dokumenty. Ak sa v dodávke nenachádzajú potrebné dokumenty zákazník je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný v čo najkratšom čase zákazníkovi požadované dokumenty dodať.

V zmysle zákona sa objednávateľ zaväzuje, že prevezme tovar a zaplatí požadovanú sumu. V prípade ak tak neurobí, je povinný zaplatiť všetky výdavky s poštovným a balným. Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia (napr. neobdržanie oznámenky a pod.) sú považované za účelové. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim akokoľvek zmierlivo dohodnúť, neostáva nám nič iné, iba si uplatniť pokutu podľa týchto obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

Platobné podmienky, dodacie podmienky a možnosti dopravy

Za objednaný tovar môže zákazník zaplatiť prostredníctvom:

Dobierka – zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri prevzatí zásielky Bankový prevod – po objednaní prídu zákazníkovi na email všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky platbou predom ( t.j. variabilný symbol, suma a číslo účtu ) . Po prijatí platby Vám bude tovar odoslaný.

Číslo účtu : SK40 0200 0000 0038 0781 1051 (VÚB Banka a.s)

Dodanie tovaru je realizované v čo najkratšom čase podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Každý tovar má uvedenú dostupnosť tovaru avšak prevádzkovateľ si vyhradzuje zmenu dostupnosti tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia..

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo oneskorenie dodávky zavinené doručovateľom. Tovar je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí. Pri zistení závady je potrebné hneď kontaktovať prevádzkovateľa.

Možnosti dopravy :

 

  1. TOPTRANS –všetky balíky v závislosti od hmotnosti tovaru
  2. SLOVENSKÁ POŠTA - všetky balíky v závislosti od hmotnosti tovaru

 

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom v znení Zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Zákazník používaním tohto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Zákazník svojou registráciou na internetovom obchode www.nabytokdozahrad.sk súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Na požiadanie zákazníka je možné osobné údaje z našej databázy vymazať.

Odstúpenie od zmluvy

Formulár: Odstúpenie od zmluvy (vyplniť a preposlať emailom alebo poštou)

V súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, úplného prevzatia tovaru zákazníkom, alebo tretou stranou, ktorú zákazník poveril prevzatím tovaru.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť 2 spôsobmi :

Listom – list zašlete na adresu : Mgr. Juraj Rybárik - graFiSH , Bottova 1149/10 , 014 01 Bytča , Slovenská republika  , IČO: 46678832 , DIČ: 1084053641

Emailom - info@nabytokdozahrad.sk

 

Pre urýchlenie odstúpenia od zmluvy odporúčame zákazníkom aby vyplnili formulár a následne zaslali aj list, avšak nie je to potrebné a stačí využiť len jednu z možností. Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi odoslané všetky úhrady, ktoré uhradil v súvislosti uhradením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k zákazníkovi. Toto sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 

Platba je zákazníkovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude zrealizovaná rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe ak nebolo dohodnuté inak. Platba bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

 

Tovar je potrebné zaslať alebo priniesť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Zásielky je potrebné zasielať bez dobierky. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, zákazník je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

 

- vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale - vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie) - vrátený tovar musí byť nepoškodený - vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania,príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku) V prípade nesplnenia všetkých uvedených bodov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nevrátiť zákazníkovi plnú sumu výrobku. Ak príde tovar od zákazníka poškodený ,prevádzkovateľ má právo na vyčíslenie škody a zákazníkovi bude vrátený rozdiel z plnej ceny výrobku. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo oneskorenie dodávky zavinené doručovateľom.

Tovar je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí ! Pri zistení závady je potrebné hneď kontaktovať prevádzkovateľa. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil, e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače, f) lotérie a iné podobné hry.

Záručné podmienky a reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí, pri zistení vady je to povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim. Ak predávajúci môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo: a) odstúpiť od zmluvy b) žiadať o výmenu tovaru c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu poštou alebo dopravnou službou, kde zašle vrátane chybného tovaru aj kópiu daňového dokladu a žiadosť o reklamáciu, kde popíše rozsah vady tovaru.

Orgán dozoru Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 odbor technickej

kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139

 

Záverečné ustanovenia

 

Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.

 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom, porozumel mu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 25.02.2019

 

 

MWI0YmV